Harmonická kostra melodie

Popis: D:\binary\images\m_skelet.jpgHarmonická kostra

Harmonická síla je celková (časově integrovaná) energie v pásmech.
Harmonická kostra melodie je množina tónů, které přispívají nejvíce k harmonické síle.
Akordickým tónem je každý tón daného akordu. Jestliže se objeví jiný tón, zatímco daný akord stále zní, nazýváme takový tón neakordický.
Harmonická kostra melodie obvykle sestává z akordických tónů. Stabilita melodie závisí na počtu a umístění (lehké x těžké doby) neakordických tónů.
Např. mějme dva akordy {F,G}. Melodie {a,h,d,c} má poněkud jinou stabilitu než melodie {h,a,c,d}. V první jsou akordické tóny {a,d} na těžkých dobách, ve druhé na dobách lehkých.

Harmonické krytí

Harmonické krytí je mírou harmonické stability melodie.
Definujeme: c = a/d,
kde d je délka dané fráze (obvykle trvání souzvuku), a je trvání akordických tónů.
Např.:

Harmonie

Melodie g,h,c,f

Harmonické krytí

Dmi

x x x 1

1/4 = 0.25

Ami

x x 1 x

C

1 x 1 x

2/4 = 0.50

Hmi-

x 1 x 1

Emi(G)

1 1 x x

F

x x 1 1

C-F

1 x 1 1

3/4 = 0.75

G-C

1 1 1 x

G-F

1 1 1 1

4/4 = 1.00

Každá hudební fráze má jisté meze hodnot harmonického krytí. Nižší harmonické krytí je obvykle dovoleno jen v případě větší pohyblivosti melodie.
Např. rozložené akordy mají c=1.00, melodické ozdoby přibližně c=0.5. Melodie s c<0.5 se objevují jen zřídka (např. blue tóny).

Blue tóny

Blue tóny jsou zvláštním případem neakordických tónů. Melodie užívá jinou modalitu než harmonie.
Např. zatímco souzvuky respektují přirozenou modalitu, nápěv užívá tónů blues modality.

Blue tóny jsou často půl tónu pod akordickými tóny.

Akord

Äkordické tóny

Blue tóny

C7

c,e,g,b

d#,f#,a#,(g#)

Dmi7

d,f,a,c

g#,(a#)

G7

g,b,d,f

a#

Ami

a,c,e

d#,(f),(g)Hudební teorie